Dressurprogram

Grafiske skisser over norske dressurprogram.

Siden er under utarbeidelse.

  • LA:3 NRYF 2009/23 (PDF)
  • MA:1 NRYF 2009/23 (PDF)

Det er viktig å merke seg at det er dressurprogrammene publisert på NRYFs hjemmesider som til enhver tid er gjeldende. Denne siden med programskisser er ment som en støtteside, og fraskriver seg alt ansvar for at eventuelt ikke alle program er oppdatert, eller det finnes mangler i programmene.

For å benytte skissene som hjelp er det viktig at du også sammenlikner dem med de offisielle utgavene, slik at du kan sikre deg at du har en forståelse av hva skissene faktisk illustrere. Dette er særlig viktig dersom du benytter programskissene som dommer eller rytter.