Bestått Trener1-eksamen

Bestått Trener1-eksamen


I vår deltok jeg på Trener1-kurs i regi av Norges Rytterforbund. Et meget lærerikt og ikke minst inspirerende kurs! Fire fulle helger med undervisning, oppfølging av praktiske hjemmeoppgaver, og avsluttende teoretisk hjemmeeksamen. Jeg fikk vite allerede i sommer at eksamen var bestått, men nå har jeg også fått det formelle kursbeviset i posten!

Jeg synes at på det nivået jeg nå har begynt å undervise, så er det i respekt for både seg selv og elevene, å få en formell autorisasjon i forhold til trenerrollen!