Plass på Trener 1 våren 2017

Plass på Trener 1 våren 2017

Jeg er autorisert dressurdommer (DD3), noe som absolutt gir meg verdifull kunnskap som jeg kan bruke i trenerrollen. Men med tanke på at jeg de senere år har begynt å praktisere mer som trener, synes jeg det er på sin plass å få en autorisasjon også for dette. Våren 2017 skal jeg tar Trener 1 i regi av NRYF. Kurset har maks 20 plasser, og i år var det hele 39 søkere til kurset. Kurset vil gi en innføring i generell treningslære, i tillegg til at du vil danne grunnlag for å kunne undervise på lett nivå i grenene sprang, dressur og feltritt. Kurset gir en inngangsport til å kunne delta på endel seminarer i regi av NRYF, samt gir også mulighet for videreutdannelse.

» Ler mer som NRYFs trenerutdannelse