Bestått Trener1-eksamen

I vår deltok jeg på Trener1-kurs i regi av Norges Rytterforbund. Et meget lærerikt og ikke minst inspirerende kurs! Fire fulle helger med undervisning, oppfølging av praktiske hjemmeoppgaver, og avsluttende teoretisk hjemmeeksamen. Jeg fikk vite allerede i sommer at eksamen var bestått, men nå har jeg også fått det formelle…