Bestått Trener1-eksamen

I vår deltok jeg på Trener1-kurs i regi av Norges Rytterforbund. Et meget lærerikt og ikke minst inspirerende kurs! Fire fulle helger med undervisning, oppfølging av praktiske hjemmeoppgaver, og avsluttende teoretisk hjemmeeksamen. Jeg fikk vite allerede i sommer at eksamen var bestått, men nå har jeg også fått det formelle…

Dommerkurs på AEG

Under årets AEG har jeg deltatt på dommerkurs med Andrew Gardner. Kurset var et todagers kurs bestående av både teoriundervisning og praktisk dømming fra tribunen. Nivået var fra internasjonalt ponninivå til Grand Prix. Andrew Gardner er 5* internasjonal dommer, og kurset var veldig inspirerende og lærerikt!